Dinasyddiaeth Dibynyddion Antigua a Barbuda

Dinasyddiaeth Dibynyddion Antigua a Barbuda

Ystyrir bod ceisiadau teulu yn cynnwys yr aelodau teulu canlynol;

  • Priod i'r prif ymgeisydd
  • Plentyn i'r prif ymgeisydd neu ei briod sy'n llai na 18 oed
  • Plentyn i'r prif ymgeisydd neu ei briod sydd o leiaf 18 oed a llai na 28 oed ac sy'n mynychu amser llawn mewn sefydliad dysgu uwch cydnabyddedig ac a gefnogir yn llawn gan y prif ymgeisydd
  • Plentyn i'r prif ymgeisydd neu briod y prif ymgeisydd sydd o leiaf 18 oed, sy'n cael ei herio'n gorfforol neu'n feddyliol, ac sy'n byw gyda'r prif ymgeisydd a'i gefnogi'n llawn.
  • Rhieni neu neiniau a theidiau'r prif ymgeisydd neu ei briod dros 58 oed sy'n byw gyda'r prif ymgeisydd ac yn cael cefnogaeth lawn ganddo.

Dinasyddiaeth Dibynyddion Antigua a Barbuda

At ddibenion Rhaglen Dinasyddiaeth Antigua a Barbuda yn ôl Buddsoddi, ystyr 'plentyn' yw plentyn biolegol neu fabwysiadwyd yn gyfreithiol i'r prif ymgeisydd, neu briod y prif ymgeisydd.

Saesneg
Saesneg